Kinh tế

11/07/2018

Tập đoàn Dầu khí góp thêm 1.100 tỷ đồng vào Tổng công ty xây lắp dầu khí

Kết thúc đợt chào bán phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng vừa qua, Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã chào bán thành công 150 triệu cổ phần (tương đương 1.500 tỷ đồng) và mới tăng được vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng.

 Tập đoàn Dầu khí góp thêm 1.100 tỷ đồng vào Tổng công ty xây lắp dầu khí

Dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao, Trung tâm thương mại, Công viên giải trí và Tháp dầu khí tại Hà Nội đã chính thức được giao cho Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) đã góp thêm 1.100 tỷ đồng (tương đương với 110 triệu cổ phần) vào PVC, nâng tỷ lệ vốn sở hữu của Tập đoàn tại PVC từ 41.21% lên 53,26%. Số cổ phần này được Tập đoàn mua từ quyền của Cổ đông hiện hữu và mua lại từ số lượng cổ phần do các Cổ đông hiện hữu khác và CBCNV từ chối quyền mua.

Theo phương án tái cấu trúc và tăng vốn điều lệ năm 2012 của PVC, mục tiêu của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam trong thời gian tới là: hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 được Tập đoàn giao; đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, dự án trọng điểm như: Tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch, Trung tâm nhiệt điện Long Phú, Topside H4 mỏ Tê Giác Trắng… Triển khai đầu tư có hiệu quả dự án Tháp dầu khí 79 tầng (vừa được Chính phủ giao cho PVC làm chủ đầu tư), khu công nghiệp Dầu khí Soài Rạp – Tiền Giang và các dự án sản xuất công nghiệp khác.

Mục tiêu dài hạn của PVC là tập trung vào các lĩnh vực hoạt động chính: Xây lắp chuyên ngành dầu khí, xây dựng dân dụng và sản xuất công nghiệp, trong đó lấy lĩnh vực xây lắp dầu khí làm then chốt và nền tảng. Phấn đấu đến 2015 đủ sức cạnh tranh với các nhà thầu khác trong khu vực về thực hiện tổng thầu EPC các công trình dầu khí. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng doanh thu bình quân trong giai đoạn 2012-2015 đạt 10%-15% và đảm bảo tỷ suất LNST/VĐL đạt trên 10%.

Sau giai đoạn tăng vốn, Công ty mẹ tập trung vào lĩnh vực xây lắp chuyên nghành Dầu khí theo hướng tập trung nguồn lực, nguồn vốn góp vào các đơn vị xây lắp chuyên ngành dầu khí, xây dựng dân dụng và sản xuất côngnghiệpnòng cốt để thực hiện tốt các dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình trọng điểm được Tập đoàn và chủ đầu tư giao. Trong thời gian tới, PVC sẽ thực hiện việc tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tại các đơn vị trên.

Thời gian tới, PVC sẽ không góp tiếp vốn vào các đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh bất động sản, đồng thời xây dựng phương án, lộ trình thoái vốn tại các đơn vị này trong năm 2012 đến 2013.