Nhiệm vụ – Mục tiêu

Nhiệm vụ:

  • Cập nhật và đánh giá khách quan tình hình thị trường, kịp thời hoạch định kế hoạch, triển khai các biện pháp bền vững để quản trị cơ hội và ứng phó rủi ro kinh doanh, trong sự thách thức của cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu với những hệ luỵ khôn lường đè nặng lên nền kinh tế thế giới, khu vực và Việt nam.
  • Kiên trì chiến lược, lật ngược tình thế, chuyển thách thức thành cơ hội phát triển. Tái cấu trúc mạnh mẽ doanh nghiệp từ phân phối thành các bộ phân hoạt động tập trung và chuyên biệt trên lĩnh vực Công nghiệp, Xây dựng và Năng lượng như những nhà cung cấp giải pháp, chuyển giao công nghệ và phát triển dịch vụ hàng đầu, định hướng tập trung vào công nghệ hội tụ Xanh – Thông minh.
  • Bảo vệ sở hữu trí tuệ. Xây dựng và vận hành hai trang Web điện tử ameco.com.vn và ameco-online.vn để hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm, giải pháp và dịch vụ, phát triển thị trường, nâng cao nhận thức công chúng, quản trị mối quan hệ khách hàng và dịch vụ kinh doanh điện tử.
  • Sử dụng tối ưu nguồn lực, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh trong và ngoài nước, cổ phần hoá, mua bán sáp nhập để duy trì hoạt động hiệu quả và sự phát triển của các công ty thành viên.

 

Chiến lược:

  • Quảng bá, Thúc đẩy và Ứng dụng rộng rãi công nghệ hội tụ Xanh – Thông minh vào mọi ngành kinh tế quốc dân.
  • Cung cấp và triển khai các giải pháp tích hợp tổng thể cho các lĩnh vực có chọn lọc thuộc ngành Công nghiệp, Xây dựng, Năng lượng và An ninh quốc gia.
  • Thúc đẩy kinh doanh sản phẩm mới gắn kết chặt chẽ với ứng dụng đa dạng của chúng trong công nghiệp và dân sự.
  • Phát triển loại hình kinh doanh dịch vụ tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường.
  • Nghiên cứu thị trường, chớp cơ hội đầu tư và kinh doanh bất động sản, tài chính và các ngành dịch vụ mới nổi.