Khách hàng

AMECO thực hiện tư vấn, cung cấp và triển khai hàng loạt dự án lớn nhỏ cho các khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghiệp, cao ôc, trường đại học….

Dưới đây là biểu trưng của một số khách hàng tiêu biểu của AMECO.

Khách hàng Khách hàng Khách hàng Khách hàng
Khách hàng Khách hàng Khách hàng Khách hàng
Khách hàng Khách hàng Khách hàng Khách hàng
Khách hàng Khách hàng Khách hàng Khách hàng
Khách hàng Khách hàng Khách hàng Khách hàng
Khách hàng Khách hàng Khách hàng Khách hàng
Khách hàng Khách hàng Khách hàng Khách hàng
Khách hàng Khách hàng Khách hàng Khách hàng

 

Địa chỉ liên hệ:

Khách hàng

 

Address:

AMECO ltd.

20th Fl. Momota Building, 151A Nguyen Duc Canh Str.

HANOI, VIETNAM

Tel: 84-4-36627943

Fax: 84-4-36627945

Email: Nguyenthai.hung@ameco.com.vn

Website: www.ameco.com.vn ; www.ameco-online.com