Hệ thống giá trị

  • Niềm tin: Tin vào sự tốt đẹp của cuộc sống hôm nay và mai sau, Tự hào về dân tộc, về doanh nghiệp.
  • Phấn đấu: Học tập và sáng tạo không ngừng.
  • Tinh thần đồng đội: Chúng tôi luôn phát huy tất cả nhân viên trong công ty phát huy tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc giữa các bộ phận. Các hoạt động tập thể là những dịp tốt để thắt chặt tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau. Sức mạnh tập thể của AMECO được biểu hiện qua từng nhân viên, từng dự án và trên mỗi sản phẩm chúng tôi mang đến cho khách hàng. Tinh thần đồng đội là sự kết hợp, bổ xung từ kinh nghiệm, từ năng lực của từng cá nhân tới chiến lược, mục tiêu chung của cả công ty.
  • Cơ hội phát triển bản thân: Chúng tôi nhận thức nhân tài luôn là nhân tố cốt lõi trong sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Và để biến điều đó thành hiện thực, chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc hấp dẫn, tạo điều kiện tối đa cho mỗi cá nhân phát huy phẩm chất tốt đẹp, phát triển khả năng làm việc độc lập, năng lực và kỹ năng cá nhân thông qua các chương trình đào tạo liên tục, cơ hội chuyển đổi công việc thích hợp và thăng tiến. Đồng thời chúng tôi cũng cam kết mang đến cho toàn bộ nhân viên AMECO đời sống vật chất và tinh thần phong phú.
  • Trách nhiệm: Chúng tôi luôn mang trong mình trách nhiệm lớn lao là hoàn thành tốt mọi công việc và đáp ứng mọi yêu cầu đúng hạn và với chất lượng tốt nhất. Chia sẻ lợi ích một cách công bằng và thực hiện hoàn hảo mọi cam kết.