Cơ cấu tổ chức

AMECO được cơ cấu theo mô hình Holding gồm các công ty chuyên trách:

  • AMECO ltd (Công ty TNHH Tự Động Hoá – Cơ Khí và Môi Trường) chuyên cung cấp giải pháp về Tự động hoá Công nghiệp, Quản trị toà nhà, An ninh tích hợp, Quản trị năng luợng, Quan trắc và xử lý môi trường, Giao thông thông minh. AMECO Ltd tham gia đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và thị trường mới nổi.
  • AMECO DT jsc là công ty cổ phần phân phối và thương mại AMECO, chuyên cung cấp sản phẩm công nghệ cao về Điện – Tự động hoá – Thiết bị an ninh-Thiết bị công nghiệp – Cân điện tử
  • AIS ltd là công ty hệ thống công nghiệp AMECO, chuyên cung cấp dịch vụ kỹ thuật cơ khí chế tạo, lắp ráp hệ thống điện và điện tử, tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo.

 

Cơ cấu tổ chức