Đưa vào vận hành thành công hệ thống miniSCADA

Sau gần 1 năm lắp đặt, chạy thử, đến nay, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã đưa vào vận hành hệ thống miniSCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) để giám sát, điều khiển, thu thập dữ liệu, đồng thời quản lý lưới điện phân phối, đọc công tơ từ xa theo thời gian hiện tại và quá khứ trên màn hình máy tính.

Điện lực Bắc Ninh trở thành đơn vị đầu tiên trong Tổng Công ty điện lực miền Bắc xây dựng thí điểm và đưa vào vận hành thành công hệ thống miniSCADA với tổng số vốn lên tới 26 tỷ đồng.Trung tâm điều khiển hệ thống miniSCADA được đặt tại phòng Điều độ Công ty Điện lực Bắc Ninh. Hệ thống gồm máy tính chủ và một hệ thống phóng hình được kết nối với các phần tử trên lưới điện thông qua kênh truyền Wan (kênh truyền riêng).

Sau khi đưa hệ thống này vào hoạt động đã khắc phục được tình trạng phải cử công nhân đi thực hiện khoanh vùng sự cố lưới điện và ghi chép số liệu mỗi khi có sự cố trên lưới. Với hệ thống truyền tải dữ liệu các kỹ sư điều hành tại Trung tâm điều khiển sẽ khôi phục lưới điện một cách nhanh nhất; theo dõi, ghi chép tần số, dòng điện, điện áp hay đọc chỉ số công tơ từ xa ở mọi thời điểm cho kết quả nhanh và chính xác… giảm tổn thất điện năng.

Thông qua hệ thống này sẽ theo dõi kịp thời thông tin sử dụng và tiêu thụ điện của các khách hàng có sản lượng lớn, làm cơ sở để xây dựng hệ thống điều khiển giám sát cho các Công ty Điện lực khác trong Tổng ty Điện lực miền Bắc.


Bài liên quan

 
Untitled-4