Giải pháp chuyên nghành

Congatec Presents Virtualized Fog Server InstallationC

Congatec Presents Virtualized Fog Server InstallationC

congatec Presents Virtualized Fog Server Installation

Congatec will be presenting its first robust, fanless, virtualized edge server platform for the extended temperature range at Embedded Conference S...

Azure IoT Edge

Azure IoT Edge

Microsoft Azure IoT Edge: The Next Smart Factory Evolution (Statement) Microsoft Azure IoT Edge:

The Next Smart Factory Evolution (Statement) Download Image Statement by Laurent Remont, CTO of Kontron ...

TSN - TIME TO GET SENSITIVE ABOUT THE IIOT

TSN - TIME TO GET SENSITIVE ABOUT THE IIOT

The Industrial Internet of Things (IIoT) is one of the most challenging application spaces to design for. Creating the next generation of intelligent industrial systems requires developers to juggle d...

Wireless Solution Connects to Industry 4.0 Era

Wireless Solution Connects to Industry 4.0 Era

Network connection plays an essential role in the convergence of the cyber and physical worlds that Industry 4.0 and industrial internet of things (IIoT) advocate. As the question of "go wired or wire...

Tự động hoá trạm biến áp trên nền tảng giao thức truyền thông IEC61850

Tự động hoá trạm biến áp trên nền tảng giao thức truyền thông IEC61850
Hiện nay việc ứng dụng công nghệ điều khiển tích hợp trạm biến áp (TBA) truyền tải và phân phối là xu hướng chung của thế giới nhằm giảm chi phí đầu t...

Điều tiết phụ tải của Honeywell cho lưới điện thông minh

Điều tiết phụ tải của Honeywell cho lưới điện thông minh

Lưới điện thông minh với cấu trúc cải tiến và khả năng quản lý chặt chẽ thông số lưới điện, đóng vai trò chất xúc tác mạnh cho quá trình chuyển đổi ...

Ứng dụng Ethernet trong nền công nghiệp dầu hỏa và khí đốt

Ứng dụng Ethernet trong nền công nghiệp dầu hỏa và khí đốt

Công nghiệp dầu hỏa và khí đốt đang đối diện với một sự tăng vọt trên toàn thế giới do nhu cầu tưởng chừng như không thể thỏa mãn được đối với n...

Công nghệ SCADA - Giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành tưới tiêu ở Việt Nam

Công nghệ SCADA - Giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành tưới tiêu ở Việt Nam
Mô hình hệ thống SCADA phục vụ hiện đại hoá điều hành tưới, tiêu
Hiện nay hiệu quả khai thác của các công trình thuỷ lợi rất thấp. Công nghệ SCADA (Supevi...

Tự động hóa giám sát điều khiển hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp

Tự động hóa giám sát điều khiển hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp
Trong những năm qua, ngành thủy sản đã khẳng định vai trò và đóng góp rất lớn vào nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, các mô hình nuôi còn thủ công, nhỏ lẻ c...

Waterworks Facility Monitoring

Waterworks Facility Monitoring

As the demand for improving water quality for reuse increases, the reliable operation of Waterworks facilities becomes of high importance. Monitoring the operation of the Waterworks systems in real-ti...