http://ameco.com.vn/images/resized/images/stories/qc/security-management_660_303.jpg
http://ameco.com.vn/images/resized/images/stories/qc/INTELLIGENT-TRANSPORTTAION_660_303.jpg
http://ameco.com.vn/images/resized/images/stories/qc/Environment-Control_660_303.jpg
http://ameco.com.vn/images/resized/images/stories/qc/Industrial-Automation_660_303.jpg
http://ameco.com.vn/images/resized/images/stories/qc/Advanced-Building-Technologies_660_303.jpg
 

From Edge to Fog to Cloud – IOT Computing with SMARC

From Edge to Fog to Cloud – IOT Computing with SMARC
Cloud, Edge and Fog computing is everywhere and everybody is talking about it. In industrial surroundings traditional server approaches cannot provide the required robustness for operation in harsh industrial environments, but how modular systems bas...
Đọc thêm...

Khóa số thông minh lần đầu tiên ở Việt nam

Khóa số thông minh lần đầu tiên ở Việt nam

AMECO chính thức đưa vào thị trường Việt nam Khóa số thông minh định hướng thị trường Văn phòng nước ngoài, Căn hộ hạng sang, biệt thự, nhà ở cao cấp. Đây là lần đầu tiên dòng khóa thương h...

Đọc thêm...

giao thong day

giao thong day

Trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ vào khu vực và quốc tế, an ninh tầu và cảng biển được đặt ra như một thách thức, bắt buộc đạt các tiêu chuẩn theo công ước quốc tế về biển, luật Quốc t...

Đọc thêm...