Quy chuẩn mới cho công trình xây dựng sử dụng năng lượng

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2013/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”, mã số QCVN 09:2013/BXD.

Ảnh minh họa

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” này quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình dân dụng (văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, thương mại, dịch vụ, chung cư) có tổng diện tích sàn từ 2.500 m² trở lên.

Quy chuẩn này có quy định kỹ thuật cho: Lớp vỏ công trình; thông gió và điều hoà không khí; chiếu sáng; thang cuốn và thang máy; sử dụng điện năng; hệ thống đun nước nóng.

Với các công trình xây mới, sửa chữa, cải tạo có quy mô xây dựng mới thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 09:2013/BXD, thì hồ sơ thiết kế phải bao gồm thuyết minh về sự tuân thủ các quy định của Quy chuẩn này.

Việc thẩm tra, thẩm định thiết kế, nghiệm thu công trình xây dựng được tiến hành theo quy định hiện hành, trong đó có nội dung về sự tuân thủ các quy định của QCVN 09:2013/BXD.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2013.

Được biết, hiện nay, trong cơ cấu sử dụng năng lượng tại Việt Nam, công trình tòa nhà chiếm khoảng 35-40% trong tổng năng lượng tiêu thụ của cả nước. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng xây dựng của Việt Nam tăng bình quân 15%/năm. Đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, siêu thị được xây dựng mới ngày càng nhiều. Việc chưa tận dụng hết tiềm năng tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng chưa hiệu quả bắt đầu từ khâu kiến trúc đã và đang gây ra sự lãng phí rất nhiều nguồn năng lượng.

Do đó, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả do Bộ Xây dựng ban hành được cho là công cụ góp phần giúp mục tiêu tiết kiệm năng lượng trong khu vực tòa nhà được thực hiện nhanh chóng hơn.


Bài liên quan