Dự án được triển khai trên cơ sở thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp gas trung tâm cho Khu Đô thị Phú Mỹ Hưng giữa Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng và PVGAS CITY và đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng thí điểm trạm CNG trung tâm và mạng đường ống cấp gas cho khu đô thị PMH tại thông báo số 821/TB-VP ngày 02.12.2011. 

Với tổng mức đầu tư 59,192 tỷ đồng, dự án bao gồm: trạm tồn chứa khí đốt thiên nhiên (NG) trung tâm và hệ thống đường ống chôn ngầm với tổng chiều dài 21 km nhằm phân phối khí đốt tới các khách hàng thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Theo tiến độ, ngay sau khi khởi công PVGAS CITY sẽ tổ chức thi công xây lắp để bắt đầu cấp khí từ quý 2 năm 2014, và khi hoàn thành đầu tư xây dựng sẽ cung cấp khí đảm bảo an toàn, liên tục phục vụ dân dụng và thương mại cho khu Đô thị Phú Mỹ Hưng với quy mô 24.853 căn hộ.

Hệ thống cấp khí thiên nhiên (NG) sẽ đưa người tiêu dùng tiếp cận với nguồn năng lượng mới được sản xuất trong nước với giá cả cạnh tranh, ổn định và thân thiện với môi trường.

Đây là dự án cấp khí thiên nhiên đầu tiên cho khu đô thị ở Việt Nam, và là dự án nằm trong lộ trình phát triển mạng lưới citygas trên phạm vi cả nước của PV GAS CITY. 

Dự án thành công, sẽ làm tăng thêm giá trị thẩm mỹ cho khu đô thị kiểu mẫu của Việt Nam đồng thời là một bước nhấn quan trọng trên bước đường phát triển của PVGAS CITY.