Chọn công nghệ cho lưới điện thông minh

Theo lộ trình phát triển lưới điện thông minh giai đoạn đầu với tầm nhìn 10 năm, EVNCPC đang tập trung vào 4 hợp phần:

CôngThương - Hiện đại hóa hệ thống đo đếm phục vụ kinh doanh điện năng:

Theo đó, từ năm 2013 trở đi, EVNCPC sẽ đầu tư mới, thay thế dần công tơ điện cơ trên lưới bằng công tơ điện tử tích hợp chức năng thu thập dữ liệu công tơ tự động từ xa AMR - Automatic Meter Reading - bằng nhiều giải pháp công nghệ; tập trung dữ liệu, khai thác sử dụng hiệu quả dữ liệu từ công tơ phục vụ chăm sóc khách hàng và quản lý sản xuất - kinh doanh. Từng bước trang bị cơ sở hạ tầng đo đếm tiên tiến AMI - Advanced Metering Infrastructur, hướng đến năm 2022 sẽ kiểm soát nhu cầu điện của khách hàng. Với số lượng khách hàng sử dụng điện gần 3 triệu như hiện nay thì hiện đại hóa hệ thống đo đếm là rất cần thiết.

Tự động hóa lưới điện phân phối nhằm vận hành tối ưu hệ thống và tăng độ tin cậy cung cấp điện

Từ năm 2013, tất cả các trạm biến áp (TBA) 110kV xây dựng mới sẽ thực hiện theo mô hình điều khiển tích hợp máy tính; các TBA 110kV hiện có cũng lần lượt được cải tạo để có thể điều khiển theo mô hình này; các TBA sẽ kết nối về Trung tâm thao tác- điều độ của Công ty điện lực, từng bước hoạt động theo cơ chế bán người trực và chuyển sang cơ chế hoạt động không người trực sau năm 2022. Xây dựng một Trung tâm giám sát chung của EVNCPC.

Việc tự động hóa lưới điện trung áp bao gồm xây dựng các hệ thống SCADA/DMS tại các Công ty điện lực và đầu tư mới hoặc cải tạo, thay thế các thiết bị trên lưới để có thể giám sát, điều khiển đóng cắt từ xa. Giai đoạn 2013-2016 sẽ hoàn thiện hệ thống SCADA/DMS đã đầu tư tại các Công ty điện lực trước đây (Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Đăk Lăk) để có thể giám sát, điều khiển đóng cắt từ xa các thiết bị trên lưới. Giai đoạn tiếp theo từ  năm 2017-2022 sẽ đầu tư mới hệ thống SCADA/DMS tại các Công ty điện lực còn lại, đảm bảo hoàn thành đầu tư hệ thống SCADA/DMS trước năm 2022.

Theo EVNCPC, chọn các giải pháp công nghệ phù hợp là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công. Hiện EVNCPC đang tập trung nhiều nguồn lực để hình thành một lưới điện thông minh ngày càng hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu nâng cao quản lý vận hành hệ thống điện của EVNCPC một cách tin cậy và hiệu quả.

Hợp phần Xây dựng hệ thống viễn thông chuyên ngành và hạ tầng công nghệ thông tin:

EVNCPC xây dựng hoàn thiện hệ thống viễn thông với mạng truyền dẫn thông tin cáp quang kết nối từ tổng công ty đến tất cả các Công ty điện lực, Công ty Lưới điện cao thế miền Trung, các TBA và các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý. Đầu tư cáp quang OPGW trên các công trình đường dây 110kV, tạo thêm mạch dự phòng và bổ sung thiết bị cho các node truyền dẫn, đảm bảo xây dựng một mạng truyền dẫn liên tỉnh cuối năm 2013 làm cơ sở triển khai mạng truyền dẫn liên huyện hoàn thành vào năm 2015. Song song với việc đầu tư, EVNCPC mở rộng hợp tác trao đổi hạ tầng viễn thông với các đối tác để có hệ thống viễn thông dùng riêng mạnh và có tính dự phòng cao.

Xây dựng Trung tâm Dữ liệu đảm bảo khả năng xử lý tập trung toàn bộ các dữ liệu thu thập từ xa, cơ sở dữ liệu khách hàng và các chương trình phần mềm của EVN CPC và các đơn vị với tính an toàn, tin cậy, bảo mật và dự phòng cao.

Xây dựng Hệ thống chăm sóc khách hàng đáp ứng yêu cầu giải đáp thông tin cho khách hàng sử dụng điện.

Trang bị, phát triển các phần mềm ứng dụng theo 3 nhóm: Nhóm phần mềm dịch vụ khách hàng, nhóm phần mềm phục vụ sản xuất - kinh doanh và quản lý điều hành, nhóm phần mềm phục vụ thị trường bán lẻ điện cạnh tranh .

Tích hợp các nguồn năng lượng mới và tái tạo

 Nghiên cứu giải pháp kết nối trực tiếp các nguồn năng lượng mới và tái tạo như thủy điện nhỏ, gió, năng lượng mặt trời đang lắp tại các hộ gia đình và cơ sở sản xuất vào lưới điện phân phối; tạo khả năng thực hiện mua bán điện 2 chiều giữa Công ty điện lực và khách hàng. Bước đầu thực hiện dự án thử nghiệm tích hợp nguồn điện sử dụng năng lượng gió và mặt trời làm cơ sở thực nghiệm để triển khai tích hợp các nguồn năng lượng mới và tái tạo khác vào hệ thống.


Bài liên quan