190 triệu USD xây ĐH Khoa học Công nghệ Hà Nội

Vay 190 triệu USD xây ĐH Khoa học Công nghệ Hà Nội Ban giám đốc điều hành ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã thông qua khoản vay 190 triệu USD để xây trường đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội. Trong đó, 170 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường (OCR), và 20 triệu USD từ quỹ phát triển Châu Á (ADF). Trường đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội được xây dựng theo mô hình đại học bậc cao hỗ trợ công tác nghiên cứu, cải cách công nghệ kỹ thuật và phát triển trình độ kỹ thuận chuyên môn. Khoản vay từ nguồn vốn OCR có thời hạn 26 năm, trong đó có 6 năm ân hạn, lãi suất như quy định trong cơ chế cho vay LIBOR (lãi suất cho vay liên ngân hàng London). Khoản hỗ trợ từ nguồn vốn ADF có thời hạn 32 năm, với 8 năm ân hạn, lãi suất 2,02%. Ngoài ra, chính phủ Pháp sẽ hỗ trợ bổ sung bằng việc thông qua một khoản hỗ trợ trị giá 100 triệu euro trong hơn vòng 10 năm. Phần vốn đối ứng từ phía Việt Nam là 23 triệu USD. Tính đến nay, Việt Nam đã có khoảng 100 dự án và chương trình sử dụng vốn ADB, trị giá gần 10 tỷ USD. Các dự án đã ký kết khoảng 6 tỷ USD. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết, trong suốt thời gian 18 năm sau khi nối lại quan hệ với ADB từ năm 1993 tới nay, Việt Nam đã có khoảng 100 dự án và chương trình từ ADB với tổng số vốn gần 10 tỷ USD, các dự án đã ký kết vào khoảng 6 tỷ USD. Trong những năm tới ADB sẽ thu xếp 1,3 tỷ USD cho Việt Nam, đẩy mạnh đối tác công-tư (PPP). Bên cạnh đó, ADB cũng giúp Việt Nam hỗ trợ một số dự án nhiều khu vực, đặc biệt là tài chính ngân hàng. Đồng thời, góp phần quan trọng vào công tác hoạch định chính sách của Chính phủ Việt Nam. Vào năm 2020, mục tiêu của Việt Nam sẽ đưa GDP đầu người lên 3.000-3.200 USD. Giai đoạn 2011-2015, ADB dự kiến hỗ trợ tín dụng cho Việt Nam khoảng 1,5 tỷ USD/năm nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch ADB Haruhiko Kuroda đánh giá: “Việt Nam là một đối tác rất mạnh đối với sự phát triển của khu vực”.


Bài liên quan