Ngành công nghiệp Bauxit - Alumin - Nhôm Việt Nam

Theo kết quả điều tra địa chất, Việt Nam hiện có khoảng 5,6 tỷ tấn quặng bauxit nguyên khai , tương đương với 2,4 tỷ tấn tinh quặng bauxit , trong đó trữ lượng cấp tìm kiếm thăm dò (B+C1+C2) là 2,0 tỷ tấn, tài nguyên dự báo (cấp P1) là 0,4 tỷ tấn .
BẢN ĐỒ VỊ TRÍ PHÂN BỐ QUẶNG BAUXIT VIỆT NAM

Theo kết quả điều tra địa chất, Việt Nam hiện có khoảng 5,6 tỷ tấn quặng bauxit nguyên khai , tương đương với 2,4 tỷ tấn tinh quặng bauxit , trong đó trữ lượng cấp tìm kiếm thăm dò (B+C1+C2) là 2,0 tỷ tấn, tài nguyên dự báo (cấp P1) là 0,4 tỷ tấn .

1. Quặng bauxit gipsit (quặng 3 nước): Phân bố ở miền Nam chủ yếu là các tỉnh Tây Nguyên (chiếm 91,4% trữ lượng cả nước) như: Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum. Trữ lượng quặng loại này khoảng 5,4 tỷ tấn quặng nguyên khai tương đương với 2,3 tỷ tấn tinh quặng . Trong đó cấp A+B+C1   là 289 triệu tấn , cấp C2 :1,62 tỷ tấn , cấp dự báo P1: 386 triệu tấn tinh quặng .

2. Quặng bauxit diaspo (quặng 1 nước): Trữ lượng loại quặng này khoảng 91 triệu tấn tinh quặng , trong đó cấp B+C1 +C2 là khoảng 84 triệu tấn , cấp P là 7 triệu tấn . Quặng loại này phân bố ở phía Bắc, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang .
 

 

TỶ TRỌNG PHÂN BỐ TRỮ LƯỢNG BAUXIT VIỆT NAM THEO VÙNG


Bài liên quan