INSYS giới thiệu dịch cụ kết nối VPN INSYS giới thiệu dịch cụ kết nối VPN

INSYS vừa giới thiệu dịch cụ kết nối VPN, INSYS icom cung cấp giải pháp truyền thông mở rộng giúp hỗ trợ việc cài đặt và vận hành mạng VPN an toàn một cách dễ dàng hơn.

image001_copy_copy_copy_copyDịch vụ VPN cho phép khách hàng sử dụng mạng VPN mà không cần đến can thiệp về kỹ thuật hay kinh nghiệm, hiểu biết về lĩnh vực này.

Việc thiết lập cấu hình và chạy thử rất dễ dàng: người dùng có thể thêm các cơ cấu mới thông qua cổng internet. Các cài đặt VPN và các chứng chỉ do hệ thống tạo ra được download về tự động. Các router công nghiệp từ dòng sản phẩm INSYS MoRoS được thiết lập cấu hình tự động, nhưng khách hàng cũng có thể sử dụng thành phần từ các nhà sản xuất khác. Số lượng hầu như không giới hạn các router với địa chỉ IP có thể được chọn tự do, có thể được quản lý thông qua dịch vụ này.

Hệ thống cho phép điều khiển từ xa đến thiết bị ngoại biên kết nối với các router, cho phép thiết lập cấu hình và bảo trì từ xa. Hơn thế nữa, với cổng web trung tâm với chức năng điều khiển kết nối và quản lý theo nhóm, người dùng có thể tạo các nhóm và bố trí thiết bị cho các nhóm này. Sau đó họ có thể xác định xem kết nối bên trong một nhóm hay tín hiệu kết nối đến, đi giữa các nhóm có được cho phép hay không.


Bài liên quan