http://ameco.com.vn/images/resized/images/stories/flash-trangchu/2018-06-18_013142_660_300.jpg
http://ameco.com.vn/images/resized/images/stories/flash-trangchu/2018-06-18_014152_660_300.jpg
http://ameco.com.vn/images/resized/images/stories/flash-trangchu/edge to cloud_660_300.jpg
http://ameco.com.vn/images/resized/images/stories/flash-trangchu/plc_660_300.jpg
http://ameco.com.vn/images/resized/images/stories/flash-trangchu/scada_660_300.jpg
http://ameco.com.vn/images/resized/images/stories/flash-trangchu/vipa_660_300.jpg
 

Tiêu điểm

Khám phá điện toán biên và điện toán sương mù trong nhà máy thông minh

Khám phá điện toán biên và điện toán sương mù trong nhà máy thông minh

Tin học truyền thống và với điện toán đám mây đang chuyển dịch không ngừng về hướng công nghiệp và máy móc. Nền tảng IoT thế hệ mới SUSIEtec của KONTRON cho sự hội tự giữa IT và OT.  Điện toán đám mây đã trở thành một chủ đề nóng trong ngành CNTT liên tục trong hơn một thập kỷ qua. Và trong một nghiên cứu thị trường đã thống nhất cao: Sự cường điệu về điện toán đám mây công cộng và lai sẽ không giảm đi trong vài năm tới. Ví dụ, IDC dự đoán rằng và...

Đọc thêm...
Congatec Presents Virtualized Fog Server InstallationC

Congatec Presents Virtualized Fog Server InstallationC

congatec Presents Virtualized Fog Server Installation

Congatec will be presenting its first robust, f...

Azure IoT Edge power

Azure IoT Edge power

5 Reasons Why Azure IoT Edge Is Industry's Most Promising Edge Computing Platform

Out of the top 5 pu...
Real-time network OPC UA over TSN

Real-time network OPC UA over TSN

The Ethernet standard and the future evolution of this base communication layer represents today an ...

What does 2018 have instore for IoT?

What does 2018 have instore for IoT?

Kontron believe 2018 will bring change and progress to the IoT, Industry 4.0 and Embedded Computer s...

Edge Computing: A deep dive into Edge IoT Analytics

Edge Computing: A deep dive into Edge IoT Analytics

Innovations in embedded systems-on-a-chip (SoCs) have opened doors to several commercial devices tha...

 

Khám phá dòng máy tính công nghiệp Kbox A-150 của KONTRON

Khám phá dòng máy tính công nghiệp Kbox A-150 của KONTRON

Tính linh hoạt và hiệu suất cao hơn cho các ứng dụng công nghiệp.  Kontron, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về Công nghệ Máy tính IoT / Embedded (ECT), mở rộn...

Đọc thêm...

SUSiEtec kết nối SCADA với điện toán đám mây

SUSiEtec kết nối SCADA với điện toán đám mây

S&T Technologies signs agreement with ICONICS – integration of SCADA capabilities into the IoT Software Framework SUSiEtec – visualization of ...

Đọc thêm...
http://ameco.com.vn/images/resized/images/stories/job/kontron ameco 2_647_258.jpg
http://ameco.com.vn/images/resized/images/stories/job/kontron ameco 3_651_258.jpg
http://ameco.com.vn/images/resized/images/stories/job/kontron ameco 4_651_258.jpg